טלפון
skip to the main content area of this page
מאמרים

Pro Bill חשבונאות מאמרים


  הדרך החוקית לשלם פחות מסים

הדרך החוקית לשלם פחות מסים

5/30/2005 9:48:32 AM

מס הכנסה בישראל הוא השותף המרכזי והגדול של רבים מאנשי העסקים והחברות בישראל. כולנו מעדיפים לשלם פחות מס, והדרך החוקית לעשות זאת היא באמצעות החוק עצמו, כלומר: באמצעות תכנון מס.

"תכנון מס אינו מעשה פלילי אלא שימוש בזכות שקנויה לכל נישום. יותר מכך, בית המשפט העליון הכיר בכך שזוהי אפילו חובתם של מומחים בענייני מסים לתכנן עסקות משפטיות כך שלא יהיו עתירות מס", אומרים עו"ד שמואל בורנשטין, שותף וראש מחלקת המסים ועו"ד אריה ליבוביץ' ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.

תכנון מס יכול להתבצע בשני אופנים. האחד, בדיקת צורת העסקה הרצויה על מנת למקסם את יתרונות המס, בשילוב היתרונות החוזיים מהעסקה. בין ההחלטות שעל המשקיע לקבל בשלב זה ניתן למנות, בין היתר, החלטות בעניין דרך ההתאגדות הרצויה (יחיד, חברה, שותפות); האם להקים חברה ישראלית או חברה זרה; היכן לבצע את הפעילות הניהולית של החברה; וכיצד ניתן להבטיח שהוצאות רכישה של נכס מסוים יוכרו כהוצאה לצורכי מס. השני - במבנה עסקה נתון, איתור ובידוד המרכיבים בעסקה שמזכים בשיעור מס נמוך יותר.

תכנון מס לגיטימי, מוסיפים בורנשטין וליבוביץ', אינו מגיע לכדי "עסקה מלאכותית" - עסקה שאין לה טעם כלכלי ומטרתה העיקרית היא השגת הפחתת מס. השאלה מהו תכנון מס לגיטימי ומהו תכנון מס שאינו לגיטימי היא אחת השאלות הקשות ביותר בפניהן עומדים הנישום ויועץ המס שלו. לעניין זה מציעים בורנשטין וליבוביץ' "מבחן אצבע": תכנון מס לגיטימי הוא כזה שיש לו "מחיר", דהיינו שהעסקה לאחר תכנון המס שונה באופן ממשי מהעסקה כפי שהנישום היה מבצע אותה בעולם ללא מסים. למשל, כאשר נישום, במקום למכור את הנכס ולקבל עבורו תמורה מיידית, נותן לקונה הפוטנציאלי אופציה לרכוש את הנכס - המדובר בתכנון מס לגיטימי גם אם הדבר נעשה על מנת לחסוך במס, מפני שהנישום שילם "מחיר": הוא נוטל סיכון שהקונה לא יממש את האופציה.

תכנונים לדוגמה

להלן כמה דוגמאות לתכנוני מס פשוטים, שממחישים כיצד זה עובד בפועל.

1. הגבלת תחרות: פעמים רבות מבקשים בעלי מניות בחברות שהוקמו לפני 2003 למכור את המניות שלהם בחברה. בעקבות הרפורמה במס ב-2003, מכירת מניות בידי בעל מניות מחויבת במס בשיעור מופחת של 20%-25%.


חזור לכל החדשות

Pro Bill מערכת חשבונאית לניהול העסק.

הפכו את פתרונות Pro Bill לכלי אסטרטגי לקידום העסק והגדלת הרווחיות.

Pro Bill מתאימה למסגרת התקציב שלכם.

Pro Bill מתאימה לצרכים המיוחדים של העסק שלכם.

Pro Bill נותן לך ממשק נוח להפעלה, מספק את המידע הדרוש לניהול טוב יותר של החברה.