טלפון
skip to the main content area of this page
מאמרים

Pro Bill חשבונאות מאמרים


  
      עוברים מהניירת לאינטרנט

עוברים מהניירת לאינטרנט

11/19/2009 9:48:32 AM

במסגרת המשך מאבקה בחשבוניות הפיקטיביות פרסמה רשות המסים את תיקון 37 לחוק, המשנה את אופן ותוכן הדיווחים לצרכי מע"מ מדיווח ידני לדיווח מקוון ומפורט, כדי לאפשר הצלבות של דיווחי לקוח – ספק.

לפי התיקון לחוק, חובת הדיווח המקוון תחול בהדרגה

מינואר 2010 יחויבו עוסקים אשר חייבים בהנהלת חשבונות כפולה ושמחזור עיסקאותיהם בשנת 2009 עלה על ארבעה מיליון שקל.

מיולי 2010 יצטרפו לדיווח גם מלכ"רים ומוסדות כספיים אשר מספר המועסקים בהם בשנת 2009 עלה על 600, וכן עוסקים באילת ויהלומנים, אשר מחזור עסקאותיהם בשנת 2009 עלה על ארבעה מיליון שקל.

משנת 2011 יורחב היקף המדווחים לכלל העוסקים שמחזור עיסקאותיהם מעל מיליון שקל, מלכ"רים שהעסיקו 300 איש לפחות בשנת 2010 וכן לעוסקים שחייבים בהנהלת חשבונות כפולה.

משנת 2012 יחויבו כל היתר (למעט עוסקים שמחזור עיסקאותיהם נמוך מ-100,000 שקל לשנה).

עוסקים אשר כלולים באיחוד עוסקים לצורך מע"מ, המחזור הקובע לגביהם יהיה המחזור של התיק המאוחד. על פי הנחיות רשות המיסים יעודכנו תוכנות הנהלת החשבונות כך שניתן יהיה להפיק את קובץ PCN874(המבוסס על קובץ PC874 המוגש כיום לצורך החזרי מע"מ) שיכלול את פרטי העסקאות לחודש הקודם לתאריך הפקת הקובץ, כך שאם למשל הפקת הקובץ תעשה ב-15/3 היא תכלול את עסקאות פברואר.

אופן ופרטי הדיווח

* הדיווח המקוון משמעותו דיווח של קובץ ממוחשב שיכלול בתוכו את פרטי כל חשבוניות המכירה שהיו בתקופת הדו"ח וכן את פרוט חשבוניות הרכישה שהיו בתקופה האמורה. הפרוט יכלול את מספרי החשבוניות, תאריך, שם הספק/הלקוח, מספר העוסק שלו וסכום העסקה.

* את הדיווח המקוון יש להעביר באמצעות אתר רשות המסים או אתר מע"מ על ידי קוד משתמש וסיסמא שהופקו עבור כל עוסק בנפרד וחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. רשות המסים פרסמה כי ניתן כיום לרכוש את החתימה באמצעות חברת קומסיין.

* על כל חשבונית ללקוח יש להדפיס את מספר העוסק של הלקוח (או תעודת הזהות). עסקים לא יוכלו לקזז מע"מ תשומות לגבי חשבוניות שסכומן עולה על 5,000 שקל, אם החשבונית לא תכלול את מספר העוסק שלהם.

* ללקוחות מזדמנים שאינם מעוניינים בקיזוז המע"מ אין צורך ברישום מספר העוסק.

* על כל עוסק לבדוק את דרישות התוכנה בה הוא משתמש לגבי אופן הרישום בשדות השונים. מעתה נדרשת אחידות ברישומי השדות - תאריך ומספר אסמכתא.

* עוסק המדווח באיחוד עוסקים ימשיך לדווח במתכונת הרגילה ועליו לוודא כי מספר העוסק שאמור להירשם על גבי חשבוניות המכירה המונפקים על ידו יהיה מספר העוסק המאוחד לצורכי מע"מ.

* הדו"ח המקוון אינו מחליף את הדו"ח התקופתי הרגיל אלא מתווסף לו, אולם החל מינואר 2012 הדו"ח המקוון יפטור את הצורך בדו"ח הרגיל.

* מועד הגשת הדו"ח התקופתי הרגיל ימשיך להיות עד 15 לחודש העוקב והדו"ח המקוון יוגש תוך 15 יום מהמועד האחרון החוקי להגשת הדו"ח התקופתי.

עצות להיערכות מראש

1. יש לרכז את כל פרטי הלקוחות והספקים (שם, כתובת ומס' עוסק) ולעדכנם בתוכנת הנהלת החשבונות.

2. יש לוודא שקיימים בידי העסק קוד, סיסמא, וחתימה אלקטרונית.

3. יש לוודא שבידי הספקים שלכם מופיע מספר העוסק המורשה המדוייק שלכם כך שחשבוניות המס שיופקו על ידם יאפשרו לתבוע את מס התשומות כחוק.

הכותב הוא רו"ח, מנהל מחלקת מסוי ושותף במשרד ברזלי ושות'


חזור לכל החדשות

Pro Bill מערכת חשבונאית לניהול העסק.

הפכו את פתרונות Pro Bill לכלי אסטרטגי לקידום העסק והגדלת הרווחיות.

Pro Bill מתאימה למסגרת התקציב שלכם.

Pro Bill מתאימה לצרכים המיוחדים של העסק שלכם.

Pro Bill נותן לך ממשק נוח להפעלה, מספק את המידע הדרוש לניהול טוב יותר של החברה.